Skip to content

Bio

Majoritatea fotografiilor mele sunt peisaje și călătorii făcute în timpul petrecut în natură.

Pasiunile mele preferate sunt drumețiile montane și imortalizarea frumuseții naturii, pentru a surprinde cele mai surprinzătoare elemente ale naturii, dar și momente diferite ale vieții. Am început să aprofundez arta fotografică din liceu, lucrând pe film B / W și cu un aparat Zenit E. Am trecut pe film color și un sistem numit Praktika, mai performant, urmat de tehnologia digitală. În prezent folosesc un sistem Canon cu obiective foto între 8 și 300 mm.

Frumusețea este peste tot, purtând haine diferite. Ceea ce face diferența este să aveți o percepție diferită asupra lucrurilor din jurul nostru, găsind acele elemente care simbolizează frumusețea și explorându-le cu camera.

Most of my photos are landscapes & travel, made during my time spent in nature.

My favourite passions are mountain hiking and immortalizing the beauty of nature, to capture the most surprising elements of the nature, but also different moments of life. I’ve started deepen the photographic art since highschool, working on a B/W film and Zenit E. I’ve passed on color film and a system called Praktika, more performant, followed by digital technology. Currently I am using a Canon system with photo lens between 8 and 300 mm and a Manfrotto tripod.

Beauty is everywhere, wearing different clothes. What makes the difference is having a different perception of things around us, finding those elements that symbolise beauty and explore them with your camera.

me

Vlog section

Portfolio section

Contact